O NÁS

Historie značky Dentapreg začala překvapivě v mateřské školce. Bylo to v dobách komunismu, a dva kamarádi si společně hráli na pískovišti. Jeden z nich byl Josef Jančář a druhým byl Zbyněk Šedivý. Uběhlo mnoho let, přišla sametová revoluce a pád komunismu tito dva kamarádi konečně poznali, co je to svoboda, která jim umožní žít své sny. 
Zbyněk Šedivý se coby inženýr podílel na přechodu českého leteckého průmyslu k západnímu tržnímu systému, zatímco Josef Jančář začal jako fyzikální chemik studovat postdoktorské studium na univerzitě v Connecticutu, kde byla hlavním předmětem jeho bádání materiálová věda v medicíně.
Po mnoha letech se tito dva přátelé opět potkali. Už se nebavili o písku, ale o svých oborech. A v roce 1995 založili firmu ADM (Advanced Dental Materials), aby společně hledali cesty, jak adaptovat pevné a spolehlivé letecké materiály, a stali se průkopníky jejich využití ve stomatologii. Výzkum trval řadu let, než byly materiály dovedeny k dokonalosti, avšak v roce 2004 byli oba konečně spokojeni s výsledky. Viděli, že mají prvotřídní produkt, který zubním lékařům přinese nové příležitosti efektivněji ošetřovat pacienty. 
I dnes se firma zaměřuje na výzkum a vývoj nových materiálů, které pomáhají zubním lékařům, technikům a pacientům po celém světě. 

V současnosti realizujeme následující projekty:

Zavedení poloprovozu pro výrobu nového biomimetického materiálu s možností 3D tisku
 
Registrační číslo projektu: CZ.01.1.02/0.0/0.0/15_018/0004714
 
Předmětem projektu je získání nových poznatků a dovedností umožňujících rutinní výrobu a komercializaci nové generace světově unikátních dostavbových biomimetických kompozitních materiálů. Do firmy bude zavedena schopnost vyrábět biomimetické kompozity s řízenou distribucí hybridní výztuže a plniva v různých modifikacích. Výstupem projektu bude poloprovoz.
 
Financováno za podpory EU.

Inovační vouchery:
r.č.: CZ.01.1.02/0.0/0.0/17_205/0015035

název: Zkoušky dentálních materiálů
text: Zkoušky fyzikálních vlastností dvou vývojových typů zatékavých dentálních kompozitních materiálů (tj. materiály typu Flow), dle mezinárodně platných technických norem ČSN EN ISO/ ISO/TS  v akreditované zkušební laboratoři pro dentální materiály.

Aplikace:
r.č.: CZ.01.1.02/0.0/0.0/15_018/0004714
název: Zavedení poloprovozu pro výrobu nového biomimetického materiálu s možností 3D tisku
text: máte

Inovace:
r.č.: CZ.01.1.02/0.0/0.0/16_049/0010106
název: Zavedení výroby unikátních biomimetických dentálních materiálů a jejich dodávek na globální trh prostřednictvím nového prodejního kanálu a odpovídající inovace procesů a organizace
text: V nedávné minulosti firma úspěšně ukončila etapu výzkumu a  vývoje nové generace dostavbových kompozitů do stadia, kdy je možno zahájit sériovou výrobu.Na ukončený výzkum a vývoj navazuje tento projekt, který se týká zavádění 2 klíčových produktových inovací a související procesní, organizační a marketingové inovace. 

Patenty:
r.č.: CZ.01.1.02/0.0/0.0/17_206/0014967
název: Projekt na ochranu práv průmyslového vlastnictví - ADM, a.s.
text: Přihláška vynálezu a udělení práv ochrany průmyslového vlastnictví

Proof of concept:
r.č.: CZ.01.1.02/0.0/0.0/17_220/0014215
název: Transfer znalostí v oblasti dispergace a distribuce výztuží a plniv v polymerních matricích a optimalizace jejich efektů pro účely vývoje unikátních hybridních dentálních materiálů
text: V minulosti jsme započali ve spolupráci s vědci ÚCHM FCH VUT v Brně výzkum a vývoj nové generace unikátních bio-mimetických kompozitních materiálů pro stomatologii, mechanickými vlastnostmi převyšující ty v současnosti konvenčně využívané. Tento projekt byl vytvořen za účelem dokončení procesu převodu know-how týkajícího se fyzikálně-chemických a procesních zákonitostí, kterými disponuje VO, a rovněž pro následnou finalizaci podoby produktu a jeho uvedení na trh.

Inovace 2:
r.č.: CZ.01.1.02/0.0/0.0/17_170/0015065
název: Zavedení výroby rozšířeného portfolia unikátních biomimetických kompozitních materiálů a jejich distribuce prostřednictvím nového distribučního kanálu a odpovídající inovace procesů a organizace
text: Projekt je zaměřen na zavedení výroby 2 unikátních biomimetických kompozitních materiálů a na související procesní, organizační a marketingovou inovaci.