Korunka s jehlicemi ParaPIN

Korunka s parapulpální retencí

1. Preparace pro vsazení parapulpálních čepů; se svolením Dr. Bückinga, Německo
2. Vsazené jehlicové čepy Dentapreg PINPost; se svolením Dr. Bückinga, Německo
3. Hotová nástavba; se svolením Dr. Bückinga, Německo