Kořenový čep s nástavbou

Kořenový čep s nástavbou

1. Endodonticky ošetřený zub; se svolením Dr. Nelsona, USA
2. Vložené čepy Dentapreg PINPost; se svolením Dr. Nelsona, USA
3. Výsledná dostavba; se svolením Dr. Nelsona, USA